Adarsh Mahila Teacher's Tranning College,
Bilara ( Jodhpur) Raj.
(Run by Adarsh Shikshan Sansthan,Bilara)
 
N.Adarsh Colony, Kalpvriksha Marg ,
Sojati Gate Bilara,
Dist.-Jodhpur(Raj.)342602
PH.-02930-222565
 
Reg.No. & Date-((40/Jodhpur/1989-90) on17-10-1989)
Phone: 02930-222565
Mobile : 94141-96501
 
Contact Person :
Govind Ram Seervi (Vriksh Bandhu)